Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2015

dagmaaara
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna. 
— E. Tolle
Reposted fromSkydelan Skydelan viaszauklau szauklau
dagmaaara
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viaszauklau szauklau

April 11 2015

dagmaaara
6692 5bf9 390
16.
dagmaaara
0304 9eda 390
Reposted frombirke birke viadynamite dynamite
dagmaaara
9180 c015 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadynamite dynamite
dagmaaara
8124 2acc 390
Reposted frompoleszka poleszka viadynamite dynamite
dagmaaara
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadynamite dynamite
dagmaaara
Nigdy nie ufaj kobiecie, która nie lubi jeść. Prawdopodobnie jest beznadziejna w łóżku.
— Federico Fellini
Reposted fromyouwillneverfindme youwillneverfindme viasoSad soSad
dagmaaara
Niech Cię nie niepokoją
Cierpienia Twe i błędy.
Wszędy są drogi proste,
Lecz i manowce są wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi,
Gdzie indziej niż się chciało.
— Leopold Staff
Reposted frompensieve pensieve viasoSad soSad

April 07 2015

dagmaaara
5004 535f 390
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viasoSad soSad
dagmaaara
6606 d26f 390
Reposted fromkitana kitana viasoSad soSad
dagmaaara
5790 5234 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasoSad soSad
dagmaaara
“ Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie. ” 
Reposted fromjustyha justyha viaAddiee Addiee
dagmaaara
6994 d6f5 390
Reposted frompierdolony pierdolony viaAddiee Addiee
Reposted fromnienormalnie nienormalnie viaAddiee Addiee
dagmaaara
7639 5a6e 390
znak na Patriarszych Prudach "zabrania się rozmowy z nieznajomymi" czyli Bułhakow w Moskwie 
Reposted fromjustblog justblog viaAddiee Addiee
dagmaaara
Reposted fromlouve louve viaAddiee Addiee
dagmaaara
7580 d96d 390
Reposted fromdailylife dailylife viaAddiee Addiee
dagmaaara
dagmaaara
Reposted fromzgr zgr viasoSad soSad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl