Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2017

dagmaaara

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
dagmaaara
dagmaaara
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viadancingwithaghost dancingwithaghost
dagmaaara
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
dagmaaara
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaolalaa olalaa
dagmaaara
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaolalaa olalaa
dagmaaara
0076 b498 390
Reposted fromblueberries blueberries viairmelin irmelin
dagmaaara
4130 8010 390
Reposted fromohhh ohhh viafoodforsoul foodforsoul
dagmaaara
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viafoodforsoul foodforsoul
dagmaaara
4587 27fa 390
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul
dagmaaara
Chodzi mi o to, że możesz być, kim tylko zechcesz. Żadne pragnienie nie jest złe, dopóki jesteś wobec siebie szczera. Możesz nawet się zmienić, jeśli dojdziesz do wniosku, że to, czego chciałaś, nie czyni cię szczęśliwą. Nie ma żadnych granic.
— Megan Brothers – Dziwna i taki jeden
Reposted fromnyaako nyaako viabarszczowa barszczowa
dagmaaara
9822 3aed 390
Reposted fromthegirl thegirl viaszauklau szauklau
dagmaaara
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu. 
— Hłasko
Reposted frometa eta viasoSad soSad

April 12 2015

dagmaaara
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna. 
— E. Tolle
Reposted fromSkydelan Skydelan viaszauklau szauklau
dagmaaara
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viaszauklau szauklau

April 11 2015

dagmaaara
6692 5bf9 390
16.
dagmaaara
0304 9eda 390
Reposted frombirke birke viadynamite dynamite
dagmaaara
9180 c015 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadynamite dynamite
dagmaaara
8124 2acc 390
Reposted frompoleszka poleszka viadynamite dynamite
dagmaaara
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadynamite dynamite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl